Başlangıç / Hakkımızda

Hakkımızda

KAI Vakfı

Kars, Ardahan Iğdır Kalkınma Vakfının amacı, Vakıf Resmi Senedinde şöyle belirlenmiştir. “Kars, Ardahan ve Iğdır’ın tarihsel gelişim sürecini değerlendirecek katkılarda bulunmak; doğal, kültürel ve sanatsal varlıklarının tanıtılması, onarılması ve korunmasını sağlamak, yörenin iktisadi kalkınması ve sosyal gelişmesine yardımcı olmak; insanların eğitim sağlık, folklor, eğlenme gibi ve dinlenme konularında yararlanacakları girişimlerde b ulunmak; Kars, Ardahan ve Iğdırlıların sevgi dolu insancıl davranışlarını öngören çalışmalar yapmaktır. 

Kars Ardahan ve Iğdır Kalkınma Vakfı İstanbul 25. Noterliğinin 29 Haziran 1992 tarih ve 30139 yevmiye numarasına kayıtlı, düzenleme şeklinde onaylanan resmi senet çerçevesinde, İstanbul Asliye 9. Hukuk Mahkemesinin 24.09.1192 tarih ve E. 1992/228 k.1992/401 sayılı kararı ile tescil edilerek kurulmuştur.